Radio utbildningskort.

Våren 1996 tog vi fram ett utbildningspaket (evulationboard) för dem som ville lära och prova dataöverföring på 433,92 MHz bandet. Meningen med detta kretskort att man snabbt skulle "kolla" om frekvens, räckvidd och datahastighet etc. passade i tänkt applikation. Därefter konstruerar man ett eget kort eller tillsammans med Tre Innovatörer.

Kortet har 5 st lysdioder, 4 st för att visa kanal och den femte gröna indikerar bärvåg. På mitten längst upp finns databussen utdragen för t.ex. anslutning till en mikrodatorer. (Jag gjorde också ett avkodningsprogram för Intel 8051 som avkodare data från Handsändare TLP 100.) Avkodningskretsen är en Motorola 145027 som just passar till Tre I. handsändaren.

Hur gick det då med försäljningen? På något sätt verkade marknaden inte vara mogen för radioöverföring av styrsignaler eller data (telemetri). Idag är läget ett annat, men kraven är annorlunda. --Strömsnålare, mindre storlek och gärna också tvåvägskommunikation. Sådan radio kan vi också konstruera om så önskas.../ Jan Karlqvist /  
.
 
 
 
 
 
 

 

Åter till Tre Innovatörer AB hemsida