Bluetooth i ditt projekt! 

Även radiosändare och mottagare för 1...2500 MHz. GPS, GSM och Minicall.

Bluetooth development  

Vi utvecklar på uppdrag kundspecifika mottagare eller sändare. Läs mer om vår RadioStone Custom.

Till vänster ett exempel på ett Bluetooth projekt tidigt i utvecklingsprocessen. Som styrprocessor används en enkel PIC 16F84 från Microchip. Bluetooth chipet är från Ericsson (i den guld färgande skärmboxen). Antennen för 2,45 GHz syns stående t.v. om Bluetooth chipet. Antennen är utförd på ett FR4 mönsterkort

 

Bluetooth RadioStone

 

 

Detta är vår senaste egenutvecklad Bluetooth "Bluesens". Den har 4 sensorer Tilt (rörelse) Hygro (fuktighet), Temp (temperatur) och Ljus (ljusstyrka) Lux. Hygrosensorn är den vita komponenten och syns tydligt på bilden.  Bluesens är försedd med två typer antenner dels en keramisk och dels en direkt i mönsterkortet. Bluesens variant BT-2001 kan mata från endast ett 1,5Volt batteri.

 

 

 

 

Vi åtar oss att ta fram en kundspecifik mottagare enligt dina önskemål. Bilden visar ett exempel på en enkel mottagare. 

Vi hjälper även till med systemlösningar. Från enkla mottagare, sändare, telemetetrisändare, telemetrimottagare till avancerade Bluetooth konstruktioner.

Vi konstruerar mottagare och sändare inom 1...2500MHz  AM / FM för telemetri och Bluetooth. GSM, GPS och Minicall är också områden där vi har utförts konstruktioner och applikationer. Kontakta oss för en diskussion! 

Se våra exempel och produkter! RadioStone och Minicall.

 


Varning: Tänk på att radioutrustningar kan störas ut eller att falska signaler kan aktivera mottagaren. Tre Innovatörers radiomottagare/sändare får ej användas i utrustningar där ett fel eller falsk signal i radiomottagaren eller sändaren kan orsaka personskada, på egendom eller maskinskada.
Upplysning: Även fjärrstyrning med IR kan störas ut eller falska signaler kan aktivera mottagaren. För att säkerställa en hög störtålighet måste det byggas in i överföringsprotokollet. Att använda IR överföring istf. radio höjer inte säkerheten vid fjärrstyrning av kritiska system. Vid hög säkerhet måste ofta ledningsbunden överföring användas.
 

Åter till Tre Innovatörer AB hemsida


Legal Notice  
Tre Innovatörer AB Copyright ©