Text-TV mottagare för anslutning till PC.

Bilden visar en komplett Text-TV mottagare inkl TV-tuner. Text-TV mottagaren anluts till PC:n med printerporten. Via porten skickas text-tv informatiomationen samt PC ger order vilken TV-station som ska tas emot och vilken textsida.

På printerporten används endast 2 pinnar då kommunikationen är ett I2C protokoll. Som Text-TV decoder krets används en krets från Philips, SAA5246  ,likaså är tunern också från Philips. SAA5246 är klart en häftig krets. Den var inte helt lätt att programmera. Om jag minns rätt så innehåller den ett 20-tal register, tror att det var ännu fler. Text-TV mottagaren har också en videoutgång.  Konstruktionen är ifrån 1993.  / Jan Karlqvist /
 
 
 
 

 

 

Åter till Tre Innovatörer AB hemsida