Sleeeping projects

Här har vi samlat projekt som inte har blivit utförda eller ej slutförda av olika anledningar som t.ex. medvetet dödat patent, avskrivna patentansökningar eller projekt som har lagts i malpåse.
Kanske finns någon som är intresserad att "ta upp tråden" för att fortsätta utveckling av något nedan projekt. Kontakta Jan Karlqvist för ytterligare information!

Inbrottsförsöksalarm
Inbrottsvarnare. Klicka!

Ett smart sätt att få larm innan dörren bryts upp. I dörrkarmen monteras ett tunt glasrör. Tjockt som ett tunt sugrör (inget Mc Donalds sugrör alltså). När inbrottstjuven försöker bryta upp dörren krossas glasröret som detekteras av en elektrisk krets som ger en larmsignal.

Talande klocka
Talande klocka

Används där man behöver en tidsangivelse t.ex. vid inspelning av radiotrafik på band behövs exakt tid för loggning av radiotrafiken. Klockan styrs via ett RS232 seriesnitt. Som option kan klockan synkroniseras mot RDS.

Nummerpresentatör "Anita".
Nummerpresentatör

När Telia introducerade nummerpresentation i sitt nät i november 1994 gick det inte att få tag i deras nummervisare "Anita" varför jag konstruerade en själv.


Trafiksignal m. dataöverföring i ljusskenet.
Trafikljus

När man t.ex. står vid rött ljus vore det önskvärt att veta hur lång tid det är kvar tills det blir grönt, och dessutom få en signal i kupén när det slår om till grönt. Genom att modulera trafiksignalens ljus kan telegram skickas med ljuset. Detta är möjligt tack vare att ljuset avges av lysdioder.

Text-TV sändare/mottagare för ljud och sökfunktion.
Text-TV

Text-TV kan inte förmedla ljud. Genom att lagra en ljudtabell i mottagaren kan även ljud åstakommas hos mottagaren. Genom att en tabell används behövs endast små mängder av information överföras för att åstakomma ljud.

RDS mottagare
RDS mottagare

RDS-mottagare med demodulator och avkodare för samtliga telegramtyper i en översänd RDS bärvåg. RS232 serieutgång för mottaget data. LCD display som visar tiden.

Krypteringsutrustning
Krypto

Kryptering med s.k. täcktabell. Projektet innehåller flera spännande delar, kryptering, krypto, nyckelbärare, nyckelgenerator. Täcktabellen består av 256 lysdioder och en läspenna.

Mottagare för Minicall
Minicall mottagare

Genom att använda en Minicall mottagare med datautgång kan maskiner eller system fjärrstyras från en vanlig telefon eller en dator.

Övervakningsutrustning för modem.
Modemövervakare. Klicka!

Det är inte ovanligt att ett modem "hänger sig". Genom att använda denna D-sub kontakt innehållande övervakningslogik kan modemet automatisk få en "Power On Reset" när modemet har "hängt sig".

Radio utbildningkort.
Radio utbildning. Klicka!

Ibland vill man testa om 433,92MHz sändare kan användas i en applikation. Detta färdiga kretskort har radiomottagare, avkodare, lysdioder för indikeringar och databussutgång för anslutning till en CPU för extern avkodning. Kod finns för Intel 8051 eller PIC.


Tycker du att något projekt verkar intressant? Kontakta Jan Karlqvist för att diskutera vad som kan göras.
 

E-mail till Tre Innovatörer AB info=treinno.se   Note! Change "=" to "at"  Viktigt! Byt ut "=" mot snabel a i email adressen!

Åter till Tre Innovatörer AB hemsida


[Home ] [Inbrottsvarnare ] [Talande klocka ] [Nummervisare ] [Trafiksignal ] [Text-TV kodning ] [RDS-mottagare ] [Kryptering ] [Minicall mottagare ] [Modemövervakare ] [Radio utb. ]