Jan Karlqvist (click to go to my music)

Intervju med Jan Karlqvist.

 

Sammanfatting:
Uppfinnare och medlem i studiobandet HardDiskMusic, Jan är också bandets låtskrivare. 
Son till Olle Karlqvist datorpionjär m.m. inom datorkonstruktion på 50-talet.

Länkar om Jan:
a. Anställd hos Tre Innovatörer AB

b. Bandmedlem i musikbandet HardDiskMusic

Intervju.
Jan har jobbat med teknik "i alla sina dar" starkt influerad av sin far Olle Karlqvist. Olle Karlqvist var en av pionjärerna i landet på datorområdet. Olle var med i Matematikmaskinnämnden alltifrån nämndens start och var med och utvecklade datamaskinerna BARK och BESK tillsammans med Conny Palm resp. Stig Comét. Läs vidare om  Svenska datorns födelseplats på www.drottninggatan95a.se

Olle Karlqvist upptäckte 1953 (publicerad vid KTH  publ. #86 1954 (pdf-fil) och i "Karlqvist gap (Wikipedia)" eller "Karlqvist field" vilket är ett matematiskt sätt att gå runt problemet med att lösa en olinjär ekvation.  En lösning på en olinjär ekvation krävs vid konstruktion av magnethuvuden och ferro ytskikt. Ett exempel där denna upptäckt har fått betydelse är i Winchester skivminnen s.k. hårddisk.

Jan grundade  Tre Innovatörer AB 1992 och innan dess har arbetat på SJ Radioverkstad i Tomteboda,  ID-kort AB, LKB-produkter AB, Transvertex AB (utvecklar krypteringsutrustningar) SRA, Ericsson Radio och senast på Försvarets Radioanstalt FRA där Jan slutade 1994.
Jan blev nominerad till Årets Företagare 2010 för Tre Innovatörer AB. Fler foton från priscermonin på Nalen.

Jan har kompetens inom flera tekniska områden; mikrodatorkonstruktion, programmering och radiokonstruktion. Störst erfarenhet av Intel 8051 och Microchip PIC processorer som han programmerar företrädesvis i C, men även viss assemblerprogrammering. Intel 8051 eller PIC ingår idag i samtliga Tre Innovatörers konstruktioner. Som kuriosa kan nämnas att Jan programmerade Intel mikrodator 4004 året var 1974.

Intresset för radiotekniken grundades som DX-lyssnare i unga år och senare amatörradiocertifikat med signalen SM0SFU. Amatörradiokunnandet är idag en viktig del vid konstruerandet av sändare och mottagare. Anställningarna vid Ericsson Radio och FRA höjde ytterligare Jans kompetens. Vid FRA var Jan projektledare och HW konstruktör (C30) vid införande av DSP teknik med Texas DSP C30 och SPOX som operativsystem.

"Uppfinnaren Jan" innehar ett flertal patent. Både svenska och utländska. Batterispararen är den mest kända. Sitt första patent fick han 1992. Takten är cirka ett patent per år. --Visst kan takten vara högre men finansiering och tiden begränsar ansökningstakten, inte idéerna tillägger han.

"Konsulten Jan" har arbetat både med större företag ofta då som underkonsult men också  direkt med mindre företag. Uppdragen varierar från att ingå i en projektgrupp till att på egen hand ta fram en prototyp inkl produktionsunderlag. Jans långa erfarenhet från industrin kommer väl till pass vid prototyparbeten. Han kan lätt utföra konstruktionerna så att de både blir robusta och billiga att producera. --Att produkten kan produceras till en låg kostnad är ofta viktigast, säger Jan och tillägger: --Betänk att produktens försäljningspris inte behöver spegla produktens tillverkningskostnad!

 

E-mail till Jan Karlqvist  radioQtreinno.se     Note! Change "Q" to "at" 

E-mail till Tre Innovatörer AB  infoQtreinno.se  Note! Change "Q" to "at" 

Åter till Tre Innovatörer AB hemsida