Kontaktuppgifter och  leveransvillkor vid köp av produkter eller tjänster från Tre Innovatörer AB. 

* Postadress för brev etc, ej paket.
    Tre Innovatörer AB
    Box 49111 
    100 28 Stockholm. 

* För paket & bud och leveranser (ej för brev med porto).

    Carl Gustaf Lindstedtsgata 8, 112 69 Stockholm. (Nära Barnhusbron x Fleminggatan på Kungsholmen)

* Telefon: 08 - 652 08 10
* Fax: 08 - 652 09 12
* Mobiltelefon: Jan Karlqvist 070 - 511 24 09

* E-post: 
* Tre Innovatörer AB
info=treinno.se                Note! Change "=" to an "at"  
* Jan Karlqvist (Vd)
subjaka=treinno.se            Viktigt! Byt ut "=" till ett "snabel a" i emailadressen!

* Leveransavtal:
Tre Innovatörer är medlem i Svensk Elektronik och tillämpar dess villkor i sin helhet. Dessutom medlemmar i Företagarna (FR) och  Critical Communication fd.SKEF (namnbyte).
För produkter gäller villkor EL98. Dessa finns att läsa här (el98.pdf). In english (el98_en.pdf)
För tjänster gäller villkor ELK98. Dessa finns att läsa här (elk98.pdf) In english (elk98_en.pdf)
Notera också "Legal Notice" för vad som gäller våra produkter och hemsida. Länk finns längst ner på denna sida.


Åter till hemsidan (Home)

Legal Notice


Tre Innovatörer AB Copyright ©